Satt igår med ett projekt där kunden hade följande önskemål:

 • HD-upplösning skall vara förvalt
 • Dölja related videos i slutet av klippet
 • Ha möjlighet att spela upp Youtube playlists

Vi använder Youtubes IFrameAPI i vårat projekt.

MovieBlock.cs

public class MovieBlock : BaseBlockData
{
[CultureSpecific]
[Required]
[Display(
  Name = "YouTube ID",
Order = 10
 )]
public virtual string YoutubeId { get; set; }

[CultureSpecific]
[Display(
  Name = "Youtube Playlist Id",
  Description = "Insert an link to a Youtube-playlist",
  Order = 20
 )]
public virtual string YoutubePlaylistId { get; set; }

[CultureSpecific]
[Display(
Name = "Slate Image",
Description = "Insert an optional slate image to appear over video (W: 940px / H: 557px)",
  Order = 30
 )]
public virtual MediaReference SlateImage { get; set; }
}

Kod i Youtubes exempel.

var player;
 function onYouTubeIframeAPIReady() {
  player = new YT.Player('player', {
   height: '390',
   width: '640',
   videoId: 'M7lc1UVf-VE',
   events: {
    'onReady': onPlayerReady,
    'onStateChange': onPlayerStateChange
   }
  });

Ta bort related videos
För att sätta olika flaggor använder Youtube en egenskap vid namn playerVars. För att se de olika alternativen se här.

Disable related videos = rel : 0

var player;
 function onYouTubeIframeAPIReady() {
  player = new YT.Player('player', {
   height: '390',
   width: '640',
   videoId: 'M7lc1UVf-VE',
   playerVars: 'rel' : '0'
   events: {
    'onReady': onPlayerReady,
    'onStateChange': onPlayerStateChange
   }
  });

HD-upplösning som standard
vq : highres

var player;
 function onYouTubeIframeAPIReady() {
  player = new YT.Player('player', {
   height: '390',
   width: '640',
   videoId: 'M7lc1UVf-VE',
   playerVars: 'rel' : '0', 'vq' : 'highres'
   events: {
    'onReady': onPlayerReady,
    'onStateChange': onPlayerStateChange
   }
  });

Möjlighet att spela playlists
list : Youtubelistans ID

var player;
 function onYouTubeIframeAPIReady() {
  player = new YT.Player('player', {
   height: '390',
   width: '640',
   videoId: 'M7lc1UVf-VE',
   playerVars: 'rel' : '0', 'vq' : 'highres', 'list' : 'ajkfsnsakjfnajskf14124'
   events: {
    'onReady': onPlayerReady,
    'onStateChange': onPlayerStateChange
   }
  });

Slutgiltlig kod
Kollar om publiceraren har valt att använda sig utav en playlist eller inte.

var player;
function onYouTubeIframeAPIReady() {
  var playerVars;
  if ($(this).attr('data-playlist')) {
    playerVars = {
     'rel': '0',
     'vq': 'highres',
     'list': $(this).attr('data-playlist')
    }
  } else {
   playerVars = {
      'rel': '0',
        'vq': 'highres'
      }
  }

   player = new YT.Player('player', {
   height: '390',
   width: '640',
   videoId: 'M7lc1UVf-VE',
   playerVars: playerVars
   events: {
    'onReady': onPlayerReady,
    'onStateChange': onPlayerStateChange
   }
  });